Hugo Claus (1929-2008) was bijna een leven lang zowel dichter/schrijver als kunstschilder. Maar de laatste jaren voor zijn dood was hij niet meer in staat te schrijven en werd schilderen belangrijker. Een groot aantal nagelaten werken van de grillige, wispelturige schilder in Ede waren te zien en te koop in galerie Simonis & Buunk. Voor de catalogus schreef Wim Hazeu de lange biografische en analyserende inleiding. Hij toont aan dat Claus zich onder schilders meer thuis voelde dan onder schrijvers. Hij was bijvoorbeeld bevriend met Karel Appel, Corneille, Roger Raveel, Alechinsky, Borremans en Lussanet.

Hugo Claus

Wim Hazeu voltooide zijn nieuwe boek, een omvangrijke monografie van de schilder Paul de Lussanet. Lussanet is de laatste bohemien schilder van Laren. Hij is net als Wim Hazeu in 1940 geboren, woonde dertien jaar in Parijs en had in Nederland, België, Frankrijk, Engeland, USA en Spanje veertig solotentoonstellingen. In Nederland was dat enige jaren geleden in museum MORE te Gorssel. Op 9 maart 2022 verscheen het boek Lussanet. Verf in het bloed bij uitgeverij De Bezige Bij. 

Lussanet

 

Wim Hazeu heeft – naast dichtbundels, romans en artikelenzes biografieën geschreven waarvan de laatste, van dichter-schilder Lucebert, in februari 2018 werd gepubliceerd.

Hazeu. Lucebert

In 1988 publiceerde hij de eerste druk van Gerrit Achterberg. Een biografie (Arbeiderspers Amsterdam, Open Domein)

Gerrit AchterbergGerrit Achterberg

Een van onze grootste Nederlandse dichters - Gerrit Achterberg - was een boerenzoon uit het gebied van de Langbroeker Wetering. In tegenstelling tot zijn broers was hij niet geschikt voor het boerenbedrijf en werd onderwijzer op een lagere school. In deze jaren openbaarden zich karaktertrekken die zijn levensloop bepaalden: een sterke, poëtische aanleg en gevaarlijk, agressief gedrag.

De dichter werd , na doodslag op zijn hospita in 1937, opgesloten in psychiatrische instellingen. Daar schreef hij, als de Nederlandse Holderlin aangrijpende gedichten over liefde en dood. Dankzij bemiddeling van zijn dichter-vrienden, zoals Hoornik en Vestdijk, kwam Achterberg in 1945 vrij en beleefde de erkenning van zijn groot talent.

‘Een biografie van zeldzame klasse’
- Boudewijn Büch -

‘Een onontkoombaar fascinerend boek’
- Hugo Brems, de Morgen –

In 1995 verscheen in dezelfde reeks de eerste druk van Slauerhoff. Een biografie.
Dit boek werd bekroond met de Biografieprijs van de Dordtse Academie (1995).

Slauerhof

J.Slauerhoff

De dichter Slauerhoff werd in Leeuwarden geboren en bracht de zomers als kind door bij familie op het eiland Vlieland. Hij studeerde medicijnen maar zijn grote liefde ging uit naar de zee en het schijven. Op zoek naar de vrijheid maakte hij grote zeereizen als scheepsarts en schreef zijn rijke oeuvre waarin onvervuld verlangen doorzingt.

Slauerhoff had vele geliefden. Hij trouwde met de beeldschone danseres Darja Collin. Na de bevalling van een doodgeboren kind stierf ook hun liefde en Slauerhoff zocht opnieuw de zee, de verre landen. De aan tuberculose lijdende dichter kwam in een Hilversums hospitaal in 1936 op 38-jarige leeftijd aan zijn einde. Hij had de havens van onder meer Portugal, China, Costa Rica en Afrika bezocht maar zijn gelukkigste momenten beleefde hij op het kleine eiland in de Waddenzee: Vlieland.

‘Het is niet een, maar de biografie van Slauerhoff’
- Nelleke Noordervliet –

‘Ik weet nu alles over Slauerhoff’
- Kees Fens, de Volkskrant -

‘Van een vraatzuchtige volledigheid’
- Benno Barnard, NRC Handelsblad -

In 1998 verscheen M.C. Escher. Een biografie bij Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam:

M.C

M.C. Escher

Maurits Escher was aanvankelijk het zorgenkind van zijn vader: hij wilde geen wetenschappelijk studie volgen. Zijn liefde ging uit naar de grafische kunsten. Zwervend door Italie ontmoette hij een Zwitsers-Russisch vrouw die zijn echtgenotezou worden. Zijn houtsneden en litho's trokken nog niet de aandacht van de internationale kunstwereld maar Escher werkte bezeten voort. Toen het fascisme zijn intrede deed ontvluchtte hij met vrouw en kinderen Italië en kwam via Zwitserland in Brussel waar hij beroemde werken schiep. Zijn hallucinerende kunst kreeg grote bekendheid en bracht tot in Amerika en Japan hoge prijzen op. Escher tartte de werkelijkheid en speelde met hoogte, diepte en zwaartekracht. Geheel opgaand in zijn bizarre wereld werd hij onbereikbaar voor zijn vrouw Jetta, die hem verliet. Escher woonde en werkte vanaf 1944 tot 1970 in Baarn, waar in 1998 honderd jaar na zijn geboorte - een monument voor hem verrees.

'Na alle boeken die er in de loop der jaren over leven, werk en vooral uitleg daarvan verschenen zijn,
legt deze biografie alle ontbrekende stukken van de puzzel in elkaar'
- Jan Paul Bresser in Elsevier -

'Een indrukwekkend en bijzonder goed gedocumenteerd levensverhaal…
Bijzonder aanbevolen'
- Reformatorisch Dagblad -

'Hazeu heeft een leesbaar en zeer informatief boek geschreven'
- Het Parool -

In 2008 verscheen: Vestdijk. Een biografie bij Uitgeverij de Bezige Bij Amsterdam.
Wim Hazeu promoveerde op dit boek aan de Rijksuniversiteit van Groninger tot doctor in de letteren.

Vestdijk1

S. Vestdijk

Simon Vestdijk, die sneller kon schrijven dan God kon lezen, heeft niet alleen een indrukwekkend oeuvre van romans, verhalen, gedichten en studies op zijn naam staan maar leidde eveneens een gepassioneerd bestaan. In Vestdijk. Een biografie is Vestdijks liefde voor de schrijfster Henriëtte van Eyck een belangrijke leidraad. Hun intense liefdesrelatie, die nog nooit eerder werd beschreven, is vastgelegd in honderden brieven waaruit biograaf Wim Hazeu rijkelijk citeert: ‘Ik heb nu, bijna aan den lijve ervaren wat het zou zijn wanneer ik je moest missen, zelfs maar voor een poos. Je bent de enige vrouw van wie ik ooit op deze volledige manier gehouden heb.’

Hazeu laat zien hoezeer leven en werk samenhangen en levert tal van nieuwe opzienbarende feiten over de auteur, zoals Vestdijks bezoek aan een rusthuis en de elektroshocks die hij daar kreeg toegediend. Een aspect van Vestdijks oeuvre dat in het bijzonder wordt belicht is de muziek. Deze passie heeft Hazeu meesterlijk gevlochten door het liefdesverhaal.
Vestdijk. Een biografie is Hazeu’s meesterstuk: behalve een diepzinnig portret van een van onze belangrijkste auteurs biedt het een halve eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis.

‘Deze biografie verveelt geen moment’
- Hans Renders in Vrij Nederland -

‘Dit is, zonder twijfel, dé definitieve Vestdijk-biografie’
- Thomas van den Berg in Elsevier -

‘Hazeu schreef met deze biografie zijn meesterproef’
- Kees ’t Hart in de Leeuwarder Courant -

‘Voor zover ik dit reusachtige oeuvre ken, constateer ik dat Hazeu er niet alleen heel goed de weg in kent,
maar het ook op een heel inzichtelijke manier toegankelijk weet te maken.
En naar wat ik niet ken maakt hij me alsnog heel nieuwsgierig’
- Jaap Goedegebuure in Trouw -

Marten Toonder een biografie

omslagToonder

Marten Toonder

In 2012, honderd jaar na de geboorte van Marten Toonder, verscheen de veel geprezen, snel herdrukte biografie van de godfather van het Nederlandse stripverhaal. Dankzij het feit dat de biograaf als eerste schrijver (en tot nu toe als enige) onbeperkt toegang had tot de omvangrijke nalatenschap van Marten Toonder, en de nalatenschappen van zijn vrouw en tekenares Phiny Dick, van zijn broer Jan Gerhard Toonder, van andere tekenaars als Piet Wijn, kon hij in 700 bladzijden Toonders leven en werken reconstrueren en plaatsen in verschillende tijden: de vooroorlogse, de oorlogse en naoorlogse periode, en op diverse locaties, met name Rotterdam, Leiden, Blaricum, Amsterdam en niet te vergeten Ierland. Niet eerder werd over Toonder, over de Toonder Studio’s en over de talentrijke medewerkers van Toonders zoveel onthuld als in deze biografie, die op de short list van de grote biografieprijs terecht kwam.

In het kader van het Toonderjaar (100e geboortejaar van Marten Toonder) werd op 11 oktober 2012 in het Letterkundig Museum in Den Haag de biografie van Marten Toonder gepresenteerd.

 

 

 

DICHTBUNDELS, ROMANS

 

Fascinatie voor Slauerhoff
(uitgave Obe Selskip 2011)
met bijdrage van Wim Hazeu: 'De Friese bronnen van Slauerhoff

de fascinatie voor Slauerhoff

 Wij zijn van elkaar
ingeleid en bezorgd door Wim Hazeu
Uitgeverij De Bezige Bij

wijzijnvanelkaar

 Van een liefde die vriendschap bleef
ingeleid en geannoteerd door Wim Hazeu
een uitgave van het Letterkundig Museum

van een liefde2

Uitgeversprentenboek
ter gelegenheid van het afscheid van Wim Hazeu
van zijn uitgeversloopbaan
Uitgeverij de Prom, Baarn 2001

Uitgeversprentenboek, Wim Hazeu

 Uitgeversprentenboek
ter gelegenheid van het afscheid van Wim Hazeu
van zijn uitgeversloopbaan
Uitgeverij de Prom, Baarn 2001

Uitgeversprentenboek, Wim Hazeu

Literaire cafe's van Antwerpen
Uitgeverij Balans
Amsterdam, 1993

Literaire cafes van Antwerpen

Het literaire pseudoniemenboek
auteursnamen en pseudoniemen inclusief
Friese en Zuidafrikaanse auteurs,
Amsterdam, de Harmonie

Het literaire pseudoniemenboek

 A. Marja, dichter en practical joker (1917-1964)
Biografische schets
Groningen, 1985

A. Marja, dichter en practical joker (1917-1964)

Een duif boven Parijs
roman
Nijgh & Van Ditmar, 1978

Een duif boven Parijs

 Bandijk
roman
Nijgh & Van Ditmar, 1985

Bandijk

 Duitse honden bijten
roman
Nijgh & Van Ditmar, 1972

Duitse honden bijten

 De helm van aarde
roman
Elsevier, 1981

helmderaarde

 Wat niet mocht
een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige
gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland, 1982

Wat niet mocht

  Gerrit Achterberg
Literaire leesbundel
Amsterdam 1984

Gerrit Achterberg

 Gerrit Achterberg
een biografische schets,
Van Walraven 1982

Gerrit Achterberg een biografische schets

 Dankdag voor het gewas
poëzie
Nijgh & Van Ditmar, Den Haag 1966

Dankdag voor het gewas

  Jos Vandeloo
Literaire ontmoetingen
Brugge, 1977

Jos Vandeloo

 Dichter bij Achterberg
gedichten gewijd aan Achterberg
Nijgh & Van Ditmar, 1965

Dichter bij Achterberg

  Springtij in de flanken
poëzie over de watersnoodramp van 1953
Den Haag, 1953

Springtij in de flanken

 Blikschade
poëzie
Den Haag, 1975

Blikschade

 Achterebbe
De bladen voor de poëzie,
Lier, 1963

achterebbe

 De wereld van Cees Bantzinger
Bosch & Keuning, Baarn, 1984

De wereld van Cees Banzinger

 Eduard Veterman
Biografische schets
Vrij Nederland 10-6-1978

Eduard Veterman

  Bertus Aafjes
Biografische schets
Vrij Nederland 26-11-1988

Bertus Aafjes

 

ARTIKELEN

Vestdijks 'bruine vriend' in Harlingen

Particulier inititatief

Save

ave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save