HET GEHEIM VAN MARTEN TOONDER

In het najaar verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij, in samenwerking met de Toonder Compagnie en de koninklijke drukkerij Johan Enschedé, een exclusief boek over Marten Toonder, onder de titel: Het geheim van Toonder.
De exclusiviteit betreft de vormgeving, de veelal niet eerder gepubliceerde illustraties, en de tekst die Wim Hazeu schrijft. Hij is al een half jaar op zoek naar documenten, vooral brieven, met teksten van Toonder die in het kader van 'het geheim van Toonder' in een verhaal kunnen worden opgenomen.
Dit onderzoek (er zijn inmiddels al 200 lemma's gemaakt) wordt in maart afgerond, waarna het verhaal in de maanden april en mei zal worden geschreven.

Daarna begint Wim Hazeu aan een essay over de geboorte van de dichter Saul van Messel. Van Messel is het pseudoniem van de historicus Jaap Meijer, de vader van Ischa. Hij debuteerde op latere leeftijd. Zijn debuut en de publicaties daarna heeft Wim Hazeu van heel dichtbij meegemaakt. Het essay wordt geschreven voor het literaire tijdschrift De Parelduiker.
Als ontspanning is een bezoek gebracht aan het dorp Lage Vuursche, waar Wim Hazeu een beroemd personage uit de Bommelverhalen, namelijk Markies de Canteclaer, aantrof.

Canteclaer

HERZIENE DRUK SLAUERHOFFBIOGRAFIE

Verschenen is de vierde druk van de Slauerhoffbiografie (Arbeiderspers), met veranderingen en aanvullingen. Opvallend zijn nieuwe foto’s in de illustratiekaternen, onder andere van een late vriendin van de dichter, een verpleegster uit Sneek. Een leerzame aanvulling is dat getallen naar onze tijd vertaald zijn. Slauerhoff verdiende in 1932 360 gulden per maand. Dat zou nu 3300 euro betekenen. Hij bezocht in 1932 Dakar, toen met 30.000 inwoners, nu met 1,1 miljoen. Er zijn pas ontdekte brieven opgenomen, andere brieffragmenten zijn uitgebreid. Aanvullingen kwamen ook voort uit de nalatenschap van Ton Pronker, zeezeiler en achterneef van Slauerhoff. En uit het boek vida triste van Noud van den Neste, over Slauerhoff en de fado.

IMG 3099

IMG 3122


HRABAL IN BOEKENPOST

In het recent verschenen nummer van Boekenpost schrijft Wim Hazeu over de Praagse Lente, over de bezetting door Russische troepen in augustus 1968, nu vijftig jaar geleden, en zijn ontmoetingen met Tsjechische schrijvers. Hij staat stil bij het gesprek dat hij in 1967 voerde met de beroemde schrijver Bohumil Hrabal.


CARTOON
 
WimCartoon
Markies de Canteclaer spreekt met Wim Hazeu, want luisteren doet hij niet.
Cartoon van Theo Poot.
 
NOMINATIE BIOGRAFIEPRIJS

Op de long list van de Nederlandse Bookspot Literatuurprijs 2018 staat de biografie van Lucebert door Wim Hazeu. Hij won die prijs eerder met de Slauerhoffbiografie, terwijl zijn Marten Toonderbiografie op de short list kwam te staan. Wie de prijs nu wint wordt half september bekendgemaakt.
 

Hazeu. Lucebert

WILLEM WILMINK

In nummer 156 van het blad Boekenpost is de column van Wim Hazeu gewijd aan zijn herinneringen aan de dichter Willem Wilmink. Op 2 augustus 2018 is het vijftien jaar geleden dat Wilmink op 66-jarige leeftijd in zijn geboortestad Enschede overleed. Wilmink was naast Hans Dorrestein en Thera Coppens de vertaler van de versjes van de inventieve, satirische Amerikaanse dichter-zanger Shel Silverstein. Ze werden door Hazeu uitgegeven bij uitgeverij Fontein onder de titel Licht op zolder. Bij uitgeverij De Prom verzorgde hij Wilminks uitgave Mijn broer, een studie van de poëzie van de Groningse dichter Hendrik de Vries.

 
 
KORTE DOCUMENTAIRE OVER LUCEBERT EN ZIJN BIOGRAAF
 

NOOIT MEER SLAPEN

Wim Hazeu was op woensdag 14 februari vanaf 00.00 uur te gast in het late night cultuurmagazine van de VPRO-radio op NPO Radio 1. Hij werd geïnterviewd door Elfie Tromp.

Op zaterdag 10 februari was hij te gast in het NPO Radio 1 programma Nieuwsweekend. Klik hier om te luisteren naar het gesprek over de biografie van Lucebert, met Mieke van der Weij en met Onno Blom, biograaf van Jan Wolkers.


SUNDAY SEMINAR LUCEBERT

Impressie presentatie Lucebertbiografie in het Stedelijk op 11 februari 2018, voor bijna 300 gasten. Op de eerste rij o.a. Remco Campert en zijn vrouw, Wim Hazeu en Thera Coppens.

D2743450 100B 4684 BFBA E3DF1E16C209

 


ARTIKELEN OVER LUCEBERT

Als proloog op de uitgave van zijn Lucebertbiografie in februari 2018, publiceert Wim Hazeu twee artikelen in literaire tijdschriften. De artikelen zijn autonoom, dat wil zeggen: ze zijn beslist géén voorpublicaties, veel eerder onverwachte supplementen van de biografie. In De Parelduiker (22e jg.:5, december 2017) schrijf hij onder de titel: ‘Krokodillentranen van Carmiggelt’ een artikel over de manier waarop Carmiggelt in Het Parool Lucebert in diskrediet probeerde te brengen.

Carmiggelt

Volgens Carmiggelt hield Lucebert zijn kunstwerken gereserveerd voor botte burgers, die hun aangeschafte kunstwerken als statussymbool aan de wand hingen, in tegenstelling tot Aat Veldhoen, die zijn tekeningen in grote oplagen voor een paar gulden aan de gewone man verkocht. Het bleek minstens een grote, zelfs een beetje kwaadaardige vergissing van Carmiggelt.
In het Vlaamse tijdschrift Zacht Lawijd (januari 2018) een opvallend artikel over de relatie van Lucebert tot de Vlaamse literatuur. Het gaat dan niet om het samenwerken van Lucebert en Hugo Claus – beide dichters zagen elkaar zelden, al werden zij beiden door De Bezige Bij uitgegeven -, maar tussen Lucebert en de jongere dichter Paul Snoek. Wim Hazeu kon daarbij putten uit een tot voor kort onbekende bron: de brieven van Lucebert aan Paul Snoek, met name uit de tijd dat Snoek als militair gelegerd was in Duitsland.


BOLDEREN

'Met de bolderwagen bolderen.' Wanneer een dichtbundel zo begint,en Springtij in de flanken (1973) van Wim Hazeu zet inderdaad aldus in, geef ik me meteen gewonnen." schreef Mario Molegraaf in de Provinciaal Zeeuwsche Courant van 6 november 2017. Lees verder (column rechts).

LUCEBERT

Recent en lang interview met Wim Hazeu over biografieën en over het nieuwe boek over Lucebert zie: www.hpdetijd.nl/2017-06-02/biograaf-wimhazeu/

IMG 1908
Wim Hazeu interviewt in het Franse La Crace ooggetuige uit leven van Lucebert.
Oktober 2016.

Aanvankelijk was het plan om de Lucebertbiografie van Wim Hazeu in november 2017 te presenteren. Bij nader inzien vindt uitgever De Bezige Bij dat de biografie beter later kan verschijnen, omdat op 18 oktober, 10 jaar na de dood van Jan Wolkers, de Wolkersbiografie verschijnt. Daardoor zouden beide biografieën bij dezelfde uitgever te dicht op elkaars huid zitten. De presentatie van de Lucebertbiografie is nu gesteld op donderdagmiddag 8 februari, waarschijnlijk in het Stedelijk Museum te Amsterdam, onder het motto: Lucebert terug in het Stedelijk.
 
DE BEZIGE BIJ
 

Op uitnodiging en uit waardering voor hem en zijn werk is Wim Hazeu tot lid benoemd van de Schrijversvereniging “De Bezige Bij”. Bij uitgeverij De Bezige Bij gaf hij onder andere de biografieën van Vestdijk en Marten Toonder uit en zal volgend jaar de biografie van Lucebert verschijnen. De schrijversvereniging stelt zich ten doel het behartigen van de literaire belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. De vereniging beheert bijvoorbeeld een aantal fondsen waarop leden een beroep kunnen doen, zoals het fonds Bijzonder Uitgaven. Huidig voorzitter van de verenging is de schrijver Allard Schröder.

 
MUZIEK EN VESTDIJK

Bij uitgeverij Prominent verscheen de bundel Molto Moderato. Het is de correspondentie tussen de romanschrijver S. Vestdijk en de dichter Jozef Eijckmans over hun beider passie: klassieke muziek. Vanaf 1956 begon Vestdijk op grote schaal over klassieke muziek te publiceren, op de manier waarop hij eerder dichtbundels besprak. Citeer het beste werk, en wijdt dáár over uit. En trek je niets aan van de mening van hoog geachte musicologen. Die methode beviel muziekkenner Eijckmans wel, zeker nadat hij in zijn lijfblad Het Vaderland Vestdijk over Schumann had gelezen, nota bene de componist over wie hij zoveel wist dat hij er wel een boek over had kunnen schrijven. Beide kunstenaars schreven elkaar tussen 1956 en 1970 brieven over composities. Zij waren het zelden met elkaar eens, en dat leidde tot aangename polemische brieven.

De correspondentie is ingeleid door musicoloog en Vestdijkkenner Emanuel Overbeeke. Wim Hazeu haalt in het boekje (64 blz.) herinneringen op aan de muzikale Eijckmans, van wie hij eerder de Verzamelde gedichten uitgaf.
Voor boekbestellingen via de boekwinkel noemen ISBN 978-94-92395-09-2.

 
LUCEBERT
 
Wim Hazeu is na jarenlang onderzoek in oktober 2015 begonnen met het schrijven van de biografie van Lucebert. De dead line is 1 juni 2017. De beoogde verschijnmaand is februari 2018. De uitgever De Bezige Bij. De Stichting Lucebert is inmiddels samen met De Bezige Bij begonnen aan de voorbereidingen voor diverse presentaties.
 

Lucebert Tony BrechtLucebert en Tony met zoontje Brecht

Na de presentatie van het boek zal Wim Hazeu op verzoek van uitgeverij De Arbeiderspers een geheel herziene en aangevulde vierde druk van zijn biografie van J. Slauerhoff verzorgen.

BESTUREN

Wim Hazeu is bestuurslid van de Vestdijkkring en vast medewerker van de Vestdijkkroniek. Bestuurslid van Stichting Vrienden van het tijdschrift De Parelduiker. Lid van het comité van aanbeveling van Stichting ‘t Oude Kinderboek, gevestigd in de grote Bibliotheek te Deventer. Redacteur en medebestuurder van uitgeverij Prominent te Baarn.

vlieland 005Op Vlieland met Gerrit Jan Zwier en Theo Sontrop na Slauerhoffbijeenkomst

PROMINENT

In de PROMINENT-reeks verschijnen boeken die aanhaken aan actuele literaire en historische thema’s. De redactie wordt gevoerd door Wim Hazeu en Cok de Zwart. De PROMINENT-reeks is te beschouwen als de voortzetting van de serie De Prom Bibliofiel, die Wim Hazeu als directeur van uitgeverij De Prom eind jaren 1980 startte en tot 2001 heeft uitgebracht. Op de website worden de boeken geheel in stijl (zonder poeha of reclame) gepresenteerd. De titels zijn tegen een redelijke prijs en zonder verzendkosten te bestellen.

 
SLAUERHOFF

In november 2015 verscheen bij uitgeverij Aspekt een herdruk van Jan Pietersz. Coen door
J. Slauerhoff (ISBN 9 789461 537 683). Voor deze herdruk schreef Wim Hazeu in zijn hoedanigheid van de biograaf van Slauerhoff, het nawoord.

SlauerhoffCoen

FIJNE TRILLINGEN

Vanaf januari 2014 is Wim Hazeu vast medewerker van Fijne trillingen, het blad van het Museum De Bommelzolder te Zoeterwoude. Hij zal uit de correspondentie tussen Jan Gerhard en Martien Toonder de interessantste brieven publiceren en van commentaar voorzien. De broers hielden geen blad voor hun mond...

Wim Hazeu is vanaf januari 2014 de nieuwe columnist van het tweemaandelijks tijdschrift voor boeken- en stripliefhebbers en antiquaren: Boekenpost. Hij volgt cabaretier Eric van Vleuten op. 

PERSBERICHT: Wim Hazeu schrijft voor Blauwe Reeks Bommelboeken

Vanaf 2014 schrijft Wim Hazeu, de biograaf van Marten Toonder, voor de zogenaamde Blauwe Reeks met gebonden Bommel- en Tom Poesboeken van De Bezige Bij voor elk verhaal een inleiding. Het gaat om 29 delen met elk gemiddeld drie verhalen. Ze worden uitgegeven in de periode 2014 tot 2018.

watmal

Onder de titel Wat mal! komt het eerste deel in 2014 uit met de verhalen Tom Poes en de vuursalamander, Heer Bommel en de Labberdaan en Tom Poes en de pasmunt. Eerder werden de inleidingen geschreven door de inmiddels overleden Eiso Toonder.

PERSBERICHT: Biograaf Wim Hazeu ontvangt Ina Dammanprijs 2012

De Ina Dammanprijs 2012 wordt toegekend aan Wim Hazeu. Het bestuur van de Vestdijkkring kent de prijs aan de biograaf van Simon Vestdijk toe voor al zijn biografisch onderzoek dat hij verricht (heeft), uitmondend in een biografie van de auteur, in de bezorging van de briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk, in tal van artikelen, lezingen en voordrachten. De Vestdijkkring eert Wim Hazeu hiermee voor zijn grote inzet om het leven en werk van Vestdijk onder de aandacht te brengen van een groot lezerspubliek.

Wim Hazeu heeft op 10 november 2012 in ontvangst genomen met het uitspreken van de rede: De biograaf van Vestdijk krijgt nooit rust.

De Ina Dammanprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor iemand die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een beeldje van Ina Damman, vervaardigd door de weduwe Mieke Vestdijk.

OVERDRACHT TOONDERARCHIEF

Op woensdag 1 december 2010 werd het grote archief van Marten Toonder door de Erven Toonder overgeplaatst naar het Letterkundig Museum. Om half vier die dag hield de biograaf van Toonder, Wim Hazeu, in het Letterkundig Museum een toespraak over het belang van dit Toonderarchief.

 

WEDUWE ACHTERBERG

Onder de titel 'Biograaf tussen twee weduwen' schreef Wim Hazeu een lang en spannend artikel over zijn belevenissen met de weduwe Achterberg (en in mindere mate met de weduwe Vestdijk) tijdens en na het werken aan zijn Achterberg. Een biografie. De gebeurtenissen na de publicatie van de biografie zijn zelfs te rangschikken onder de kop tragi-spectaculair.

achterbergjaarboek

Het artikel is gepubliceerd in het tiende Jaarboek Gerrit Achterberg. Het is een uitgave van de Stichting Genootschap Gerrit Achterberg. Losse nummers kosten 18 Euro. Zie de website www.stichting-genootschap-gerrit-achterberg.nl.

ZUID-HOLLANDSE BELEVENISSEN

Bij Stichting Achterland Zeist verscheen de gebonden en geïllustreerde bloemlezing Zuid-Holland, literaire reis langs het water. Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. De vloeiende overgang van zee naar binnenwater, van rivieren naar zee, met verbindingen tot in het centrum van de oude Hollandse steden en richting het achterland, is uniek.

zuidholland
Tientallen schrijvers hebben zich door dit waterland laten inspireren. Wim Hazeu schreef in opdracht het 'Ten geleide' (18 bladzijden), waarin hij zijn autobiografische verhalen vertelt: hij werd geboren in Delft, groeide er op, fietste naar Rotterdam (waar hij later militair was) en Scheveningen, woonde in Waddinxveen en had literaire en artistieke vrienden in Maassluis, Haastrecht, Den Haag, Gorinchem en Rotterdam. Deze autobiografische schets wordt afgewisseld met gedichten van tijdgenoten. Een soortgelijk boek met een soortgelijk Ten Geleide is voor het najaar aangekondigd over bijzondere gebouwen en andere objecten in de provincie Utrecht. Zie: www.achterland.nl.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save